close

Trung tâm thiết kế của Nissan trên toàn cầu

Các trung tâm thiết kế của Nissan trên toàn cầu được dn dt bi Ông Alfonso Albaisa, Phó ch tch cp cao ca Ban Thiết kế toàn cầu – thuộc Nissan Motor Co., Ltd.

Các đơn vị bao gm:

  • Trung tâm Thiết kế Toàn cu Nissan NGDC, tại Atsugi, Nht Bn
  • Nissan Design Europe ti London
  • Creative Box, Inc. Tokyo, Nht Bn
  • Nissan Design China ti Thượng Hi, Trung Quc
  • Nissan Design America NDA ti San Diego NDA cũng có các đơn vị h tr thiết kế ti Thung lũng Silicon Hoa Kỳ
  • Nissan Design Châu M Latinh São Paulo, Brazil

Tr s thiết kế toàn cu ca Tập đoàn Nissan Motor tọa lạc trong một khuôn viên xanh mát thành ph Atsugi, tnh Kanagawa, phía tây nam Tokyo. Đơn vị này trực thuộc Trung tâm K thut Nissan. Ban đu, nhóm thiết kế ca Nissan được thành lp mẫu Yokohama, Kanagawa vào năm 1954. Năm 1982, đơn vị này được sát nhập vi mt studio khác Tokyo và chuyn đến Atsugi.

Cơ s hin ti được khánh thành vào tháng 12 năm 2006. Vic hoàn thành cơ sở là mt phn ca lộ trình tổng thể mà Nissan đã thc hin vào năm 2001 nhm thúc đẩy và m rng các cơ s thiết kế toàn cu. Nơi đây đóng vai trò là trung tâm cho các hot đng thiết kế toàn cu ca công ty.

Nhng con người đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau đang hằng ngày thực hiện công việc thiết kế trong một môi trường mà h có th phát huy hết kh năng sáng to ca mình. S đa dng trong gii tính, thế h và quc tch là yếu t quan trng giúp Nissan to ra nhng thiết kế đc bit và phù hợp với nhiu th trường.

Trung tâm Thiết kế Nissan Toàn cu được phân vùng cho các d án riêng bit. Nó đ rộng lớn đ tt c các thành viên ca mt d án - không ch những người thiết kế mà còn c người lp mô hình, người lên kế hoch sn phm, k sư hay bt kỳ nhân viên nào khác – có thể làm vic cht chẽ cùng nhau. Ngoài ra, còn có các khu vực riêng, chng hn như “thư vin thông tin”, nơi các nhà thiết kế có th đm mình trong nhng ý tưởng sáng to t các xu hướng thiết kế toàn cu mi nht.

Nissan hin có cơ s thiết kế đặt ti 06 đa đim trên toàn thế gii. Hai trong số đó được đặt tại Nht Bn: Trung tâm Thiết kế Nissan Toàn cu và Creative Box. Các cơ sở khác như Nissan Design America NDA San Diego, California, Nissan Design Latin America hay "The Box" São Paulo, Brazil, Nissan Design Europe London và Nissan Design China Thượng Hi. Tt c các đơn vị này có th thử tham gia các cuc thi ni b toàn cu và giành được các d án thiết kế cho các thương hiu khác nhau thuc Tập đoàn Nissan Motor là Nissan, INFINITI và Datsun.